Quick scan installaties

Het uitvoeren van een quick scan kan voor een opdrachtgever van belang zijn om op midden- en/of lange termijn het onderhoudsbudged te plannen.

Ook voor de aankoop van een pand kan deze informatie van groot belang zijn.
Wij kunnen dit voor u verzorgen.