Legionella


Legionella Preventie in Drinkwaterinstallaties

De legionellabacterie kan veteranenziekte veroorzaken. De ziekte kan  ontstaan wanneer iemand besmette druppels waternevel inademt.
  

Bijvoorbeeld onder de douche of via airconditioning. De ziekteverschijnselen variëren van een lichte griep tot longontsteking.
U kunt het risico op besmetting verkleinen, door de waterleiding goed door te spoelen na een vakantie. Eigenaren van een waterleidinginstallatie waar ook  anderen  gebruik van maken, moeten een risicoanalyse laten opstellen.
De eigenaar van de installatie heeft een zorgplicht. 


Dit begint met het hebben van actuele installatie tekeningen en installatiegegevens.
Tevens moet er jaarlijks onderhoud aan de keerkleppen worden uitgevoerd.
      
          
De temperatuur van warmwaterbereiders moet maandelijks worden  gecontroleerd. Dit alles dient te worden bijgehouden in een logboek.
                                                                                                           
     

Metingen moeten worden uitgevoerd met gekalibreerde meetapparatuur.

Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën  in het drinkwater zitten zijn prioritaire instellingen en moeten wettelijk verplicht aan preventie doen.
Zie ook www.vrominspectie.nl
    
Prioritaire instellingen zijn:
•    Ziekenhuizen
•    Inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed&breakfast

Met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini-)campings,bungalowparken en Jachthavens
•    Zwembaden en sauna,s
•    Zorginstellingen, vanaf 1 juli 2011 behoren zorgwoningen niet meer tot de prioritaire instellingen
•    Celinrichtingen en asielzoekerscentra
•    Vanaf 1juli 2011 zijn truckstops ook aangewezen als prioritaire instelling

Het opstellen van een risicoanalyse en het maken van een beheersplan mag alleen worden uitgevoerd door zogenaamde gecertificeerde bedrijven.
     
          
DiaCalc is een gecertificeerd bedrijf volgens de BRL6010, dus mag en kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren.
Wij verzorgen tevens het actualiseren van de installatietekeningen.
Jaarlijks onderhoud van keerkleppen en reinigen van de installatie na constatering van een legionella besmetting, het is allemaal mogelijk.