Werkvoorbereiding

 
Bouwprojecten worden steeds complexer, meer techniek, meer regelgeving en milieueisen.
Kortere bouwtijden en hogere kwaliteitseisen drukken een grote stempel op de uitvoerende partijen.
 
Een goede werkvoorbereiding is dus van groot belang.
De juiste klantenwensen vertalen van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp met de juiste materiaalkeuzes is vaak tijdrovend.
Coördinatie van sparingen van de diverse bouwpartners is mede van groot belang.

       

    

Bij een adequate aanpak zal dit zijn vruchten afwerpen en de faalkosten beperken.
 
Wij kunnen hier een ondersteunende rol in vervullen.